• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Koncepcja Halliwick

Email Drukuj PDF

Nazwa „Koncepcja Halliwick” pochodzi od imienia szkoły dla dziewcząt w Londynie – The Halliwick School for Girls, gdzie w 1949 roku rozpoczął pracę i stworzył podstawy metody trener pływacki, a z zawodu hydroinżynier – James McMillan. Nauka pływania wg zasad Halliwick opiera się na znanych zasadach fizyki a w szczególności: hydrostatyki, hydrodynamiki i mechaniki ciała. Przeznaczona jest dla osób w każdym wieku zarówno dla osób z niepełnosprawnością jak i dla sprawnych. Charakterystyczną i unikatową jest forma nauczania - nowych umiejętności pływak nabywa poprzez udział w różnego rodzaju aktywnościach wodnych, zabawach i grach. Sesje Halliwick odbywają się w grupach, ale każdy pływak ma swojego indywidualnego instruktora, który stosuje odpowiednio dobrane  do potrzeb i możliwości pływaka wsparcia, tak aby mógł on w pełni wykorzystać swoje umiejętności oraz odnieść wszelkie korzyści płynące z zabaw i aktywności. Właśnie dlatego, między innymi, podczas całego procesu nauki nie stosuje się pomocy wypornościowych. Podczas zajęć pływak uczy się kontrolowania oddechu i osiągania bezpiecznych pozycji do oddychania oraz kontroli poruszania, która zależy m.in. od przystosowania psychicznego i kontroli równowagi w wodzie. Nauka prowadzi do osiągnięcia jak największej niezależności oraz absolutnego poczucia bezpieczeństwa, które oparte jest na gruntownej znajomości środowiska wodnego i zdolności swobodnego kontrolowania w nim swoich ruchów.

Koncepcję Halliwick stanowi 10-cio Punktowy Program nauki. W programie tym możemy zobaczyć proces rozwoju poprzez trzy fazy – przystosowanie psychiczne, kontrolę równowagi, kontrolę poruszania się – prowadzący do uzyskania pełnej niezależności w wodzie i stanowiący istotę nauczania motorycznego.

10 PUNKTOWY PROGRAM

1.     Przystosowanie psychiczne

2.     Niezależność

3.     Kontrola rotacji poprzecznej

4.     Kontrola rotacji strzałkowej

5.     Kontrola rotacji wzdłużnej

6.     Kontrola rotacji łączonej

7.     Wypór

8.     Równowaga w bezruchu

9.     Ślizg w turbulencjach

10.   Proste przemieszczanie się i podstawowy styl pływacki

Koncepcja Halliwick jest sposobem uczenia wszystkich osób, ze zwróceniem szczególnej uwagi na osoby z trudnościami fizycznymi i/lub w uczeniu się, uczestniczenia w aktywnościach w wodzie, niezależnego poruszania się w niej i pływania (IHA 2000). Koncepcja stosowana jest w wielu krajach na całym świecie i jest szczególnie ceniona przez terapeutów, jako jedna z form wielokompleksowej rehabilitacji dzieci i dorosłych. Wykorzystywany w pracy z :

  • osobami z dziecięcym porażeniem mózgowym, chorobami dystroficznymi, przepukliną oponowo - rdzeniową,
  • osobami z zespołem Downa,
  • osobami dorosłymi po wylewach lub uszkodzeniach rdzenia kręgowego,
  • osobami z autyzmem,
  • osobami z ADHD, trudnościami w zachowaniu i uczeniu się,
  • osobami z upośledzeniem umysłowym i innymi chorobami pochodzenia neurologicznego.

| OREW W PISZU |