• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Alternatywna metoda komunikacji

W naszym Ośrodku prowadzona jest terapia alternatywnymi i wspomagającymi metodami komunikacji (ang. AAC).

 AAC to grupa metod mających na celu umożliwienie komunikowanie się osobom, które nie posiadają umiejętności mowy, bądź posiadają ją w stopniu uniemożliwiającym satysfakcjonującą komunikację.

Alternatywna komunikacja

Przeznaczona jest dla osób, które nie nabyły umiejętności mówienia.

Wspomagająca komunikacja

Przeznaczona jest dla osób, których umiejętność mówienia nie zapewnia im skutecznego porozumiewania się z otoczeniem (np. mowa niewyraźna) lub u których nie wykształciły się jeszcze umiejętności mowy, a wprowadzenie systemu komunikacji ma pomóc w jej rozwoju.

Użytkownikami alternatywnych metod komunikacji mogą być osoby z:

·         autyzmem - zaburzenia w komunikowaniu się;

·     mózgowym porażeniem dziecięcym - problemy z kontrolą aparatu artykulacyjnego uniemożliwiające mówienie;

·   innymi chorobami powodującymi problemy z kontrolą aparatu artykulacyjnego (np. Stephen Hawking cierpiący na stwardnienie zanikowe boczne jest użytkownikiem AAC);

 

Główną metodą alternatywnej komunikacji, jaką posługują się nasi wychowankowie jest PECS (Picture Exchange Communication System). PECS rozpoczyna nauczanie każdej osoby od podawania obrazka pożądanej rzeczy „partnerowi komunikacyjnemu”, który natychmiast uznaje tę inicjację, jako prośbę.

System zmierza w kierunku nauki rozróżniania obrazków oraz docelowo do budowania pełnych zdań. W bardziej zaawansowanych fazach, osoby są uczone odpowiadania na pytania oraz komentowania rzeczywistości.

PECS powstawało przy współpracy rodzin, pedagogów, nauczycieli i opiekunów osób niepełnosprawnych i dlatego właśnie jest chętnie stosowane w różnorodnych środowiskach.

| OREW W PISZU |