• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Konkurs! ,,STO LAT RADOŚCI Z NIEPODLEGŁOŚCI’’

Email Drukuj PDF

Ośrodek Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Piszu ogłasza konkurs na pracę plastyczną pod tytułem ,,STO LAT RADOŚCI Z NIEPODLEGŁOŚCI’’. Serdecznie zapraszamy dzieci wraz z rodzicami/ opiekunami do wzięcia udziału w konkursie. Mamy nadzieję, że wykonywanie pracy o tematyce patriotycznej sprawi zarówno dzieciom jak i ich rodzicom wiele radości i satysfakcji, a przede wszystkim przyczyni się do kształtowania poczucia tożsamości narodowej i postawy patriotycznej.

Organizator: Ośrodek Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Piszu.

Osoby odpowiedzialne za organizację: Beata Szczepkowska, Katarzyna Barańska, Agnieszka Klimek

Tematyka prac: związana z Polską, odzyskaniem niepodległości, symbolami narodowymi, patriotyzmem;

Cele konkursu:

- zdobywanie wiadomości o 100-leciu odzyskania niepodległości przez Polskę,

- rozbudzanie postaw patriotycznych poprzez rozwijanie wyobraźni plastycznej,

- przybliżenie piękna i bogactwa ziemi ojczystej,

- stworzenie dzieciom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych;

Warunki uczestnictwa:

- uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę,

- praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną,

-format pracy dowolny,

- praca musi być zgodna z tematem,

-każda praca powinna być opisana pismem drukowanym: imię i nazwisko dziecka oraz rodzica/opiekuna;

Kryteria oceny prac:

- wkład pracy głównie dziecka ale i rodzica/ opiekuna,

-estetyka wykonania,

-pomysłowość i nawiązanie do tematu;

Założenia organizacyjne:

-prace na konkurs należy dostarczyć do 29.10.2018 r. (poniedziałek) do sekretariatu Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Piszu lub do wychowawcy zespołu,

-oceny prac dokona komisja powołana przez Dyrektora Ośrodka,

-komisja przyzna nagrody oraz dyplomy,

-udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu;


Otwarcie wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród oraz dyplomów uczestnikom konkursu odbędzie się 9.11.2018 r. podczas bicia rekordu i śpiewania hymnu z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Sprawozdanie i zdjęcia z konkursu zostaną również zamieszczone na naszej stronie internetowej: www.ziemiapiska.pisz.pl

Serdecznie zapraszamy !

| OREW W PISZU |