• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

RODO

Email Drukuj PDF
Klauzula informacyjna RODO
w sprawie przetwarzania danych osobowych
w Stowarzyszeniu „Przymierze – Ziemia Piska” z siedzibą w Piszu
 
 
Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:
 

1. Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie „Przymierze – Ziemia Piska” z siedzibą w Piszu, Plac Daszyńskiego 11a, 12-200 Pisz, tel. 87-424-05-14, 695-998-596 e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


2. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia "Przymierze – Ziemia Piska” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO (wypełnianie obowiązku prawnego); art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (wyrażanie zgody); art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (w związku z zawartą umową).


3. Odbiorcy danych:
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie upoważnieni pracownicy Stowarzyszenia "Przymierze – Ziemia Piska” oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.


4. Okres przechowywania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa.


5. Prawo dostępu do danych osobowych:
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo do dobrowolnego podjęcia decyzji i prawo do wycofania zgody w każdym czasie. Aby skorzystać z przysługujących Pani/Panu praw, należy skontaktować się, wykorzystując podane w pkt 1  dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce Pani/Pan skorzystać.


6. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.


7. Podanie danych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Jest Pani/Pan zobowiązana/-y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości prawnych zrealizowania Pani/Pana żądania.


8. Automatyczne przetwarzanie danych:
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania

| OREW W PISZU |