• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Zajęcia logopedyczne

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE


Prowadzone w naszej placówce zajęcia mają charakter indywidualny, terapia logopedyczna skupiona jest na usuwaniu zakłóceń występujących w procesie porozumiewania się. Obejmuje wszystkie zaburzone funkcje, a szczególnie te, które z mową mają bezpośredni lub pośredni związek, takie jak: koordynacja wzrokowo - słuchowo - ruchowa, autoorientacja i orientacja przestrzenna oraz koordynacja układu oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego. Podstawowym założeniem terapii logopedycznej jest pomoc dziecku, w miarę jego możliwości i potrzeb, w zdobyciu umiejętności werbalnego bądź niewerbalnego komunikowania się z otoczeniem oraz ułatwienie mu wejścia w poprawne interakcje społeczne. Działania logopedyczne mają na celu rozwijanie mowy czynnej i biernej oraz korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej oraz usprawniania aparatu artykulacyjnego i oddechowego. W celu wspomagania i uatrakcyjniania zajęć z dziećmi, korzystamy z różnego rodzaju multimedialnych programów logopedycznych (zabawy słowem, mówiące obrazki itp.). Pomagają one kształtować umiejętności niezbędne dla prawidłowego rozwoju mowy, ekspresji dźwiękowej, analizy i syntezy słuchowo - wzrokowej oraz spostrzegawczości, koncentracji uwagi i logicznego myślenia. Rozwijają słownik dziecka, kształtują umiejętność rozumienia poleceń oraz różnicowania dźwięków. Wybór ćwiczeń i tempo pracy zawsze dostosowane jest do indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka.

| OREW W PISZU |